Fillea Cgil Trieste e Gorizia - sede di Trieste

via Pondares 8

34131 Trieste

Tel 040.3788221

trieste@filleacgil.it

 

LA SEGRETERIA TERRITORIALE
Segretaria generale ELISABETTA FAIDUTTI

 

 

Cgil Trieste: sedi, servizi, categorie, convenzioni (Carta servizi 2024)